OnTop

Danimarka, shteti që ju paguan studentëve 1000 dollarë në muaj

Share on the social medias

Danimarka i paguan studentët me një mijë dollarë në muaj për të shkuar në universitete dhe gjithashtu ka zero tarifa shkollimi.

Studentët danezë qëndrojnë në universitete më shumë se sesa studentët në universitetet e tjera ndërkombëtare.

Ata konsiderohen si “eternity student”, studentë të përjetshëm. Dhe qëndrojnë në universitete 6 vjet ose më shumë.

Vendet e tjera që nuk kanë tarifa shkollimi në Europë janë: Skocia, Norvegjia dhe Finlanda. Një debat është hapur nëse duhen vendosur tarifa për studentët ose jo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *